Aktualności

Analiza atrakcyjności turystycznej powiatów

Nazwa

Prezentujemy ciekawą lekturę na początek nowego roku. GUS opublikował krótki raport „Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia”. Analiza stanowi kontynuację wcześniejszych badań i dokonano jej w oparciu o zebrane dane statystyczne oraz przestrzenne. Warto zwrócić uwagę, że przyjęta metodologia uwzględnia transgraniczne oddziaływanie na siebie jednostek samorządowych, tak więc znacznie lepiej niż wiele podobnych badań oddaje realny wpływ walorów turystycznych. Badanie obejmuje atrakcyjność kulturową, przyrodniczą (środowiskową) oraz biznesową, uwzględniając w każdej z kategorii szereg zmiennych. Szczegółowy opis zastosowanej metody zawiera pełen dokument w linku poniżej. Warto się z nią zapoznać, jako że to wybór zmiennych miał bezpośredni wpływ na końcowy wynik.

 

Dokument do pobrania w pliku PDF

 

Przyjrzyjmy się wynikom. W kategorii Atrakcyjność kulturowa wyraźnie zauważalna jest dominacja dużych miast i ich otoczenia (koncentracja nie tylko zabytków, ale też istotnych dla badania wydarzeń i  imprez), gdzie miasto Poznań sklasyfikowano na miejscu 9 (na 380 powiatów ogółem), a powiat poznański na miejscu 23. Ponadto w Wielkopolsce wyróżnia się powiat gnieźnieński, na terenie którego występuje znaczne nagromadzenie walorów kulturowych, jak również liczne imprezy masowe. Silnym subregionem w naszym województwie jest także obszar złożony z miasta Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, kościańskiego, średzkiego, śremskiego i gostyńskiego. Na względnie wysoką pozycję powiatu konińskiego wpływa uwzględnienie jako jednej ze zmiennych liczby pielgrzymów, w tym przypadku odwiedzających sanktuarium w Licheniu.

Według badania atrakcyjność przyrodnicza Wielkopolski przedstawia się umiarkowanie na tle innych województw. Warto jednak zauważyć, że w przyjętej metodologii mocno promowane są obszary górskie oraz posiadające dostęp do morza. Abstrahując od tego, za najatrakcyjniejsze przyrodniczo regiony Wielkopolski zaklasyfikowano powiaty międzychodzki, poznański oraz słupecki. Na ich korzyść wpływa wysoka jeziorność (szczególnie powiat międzychodzki – Kraina 100 Jezior) oraz znaczna powierzchnia obszarów chronionych (trzy parki krajobrazowe i jeden narodowy w pow. poznańskim). Niską atrakcyjnością przyrodniczą charakteryzuje się z kolei pas powiatów wzdłuż granicy z woj. łódzkim (niska lesistość, brak pojezierzy).

 

W analizie atrakcyjności biznesowej powiatów uwzględniono dwa czynniki – liczbę miejsc noclegowych w hotelach oraz sal konferencyjnych, co odzwierciedla fakt, że turystyka biznesowa jest segmentem, który opiera się na udziale w szkoleniach i konferencjach. Wykazuje ona istotną koncentrację wokół największych centrów administracyjnych i gospodarczych – w przypadku Wielkopolski jest to oczywiście miasto Poznań oraz powiat poznański (miejsca 9 i 20 w skali Polski). Warto jednak zwrócić uwagę, że oddziaływanie to promieniuje na sąsiednie obszary (powiaty obornicki, szamotulski, średzki i śremski).

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem raportu GUS. Z pewnością warto wykorzystać te wyniki do planowania rozwoju turystyki w swoim regionie. Niewątpliwie jednym z priorytetów jest dywersyfikacja oferty turystycznej Wielkopolski, tak aby również obszary poza aglomeracją poznańską rozwijały się dynamicznie w tej dziedzinie. Promocja posiadanych na swoim terenie zabytków, organizacja atrakcyjnych dla turystów imprez oraz wpieranie tworzenia nowych form ochrony przyrody z pewnością pozwolą na poprawę wyniku w kolejnej edycji badania.

 

Pozostałe aktualności