Aktualności

Oferta pracy: Dyrektor Biura

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura. 

Do obowiązków dyrektora biura należeć będzie:

 • inicjowanie i wdrażanie strategii marketingowych w sektorze turystycznym dla regionu,
 • współtworzenie i realizacja strategii rozwoju stowarzyszenia oraz planów krótko i długoterminowych,
 • reprezentowanie stowarzyszenia oraz budowa długofalowych relacji z członkami i kluczowymi partnerami,
 • zapewnienie wysokiego standardu pracy biura,
 • kreowanie polityki personalnej (m.in. motywowanie pracowników, wyznaczanie celów i zadań, dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych osób, rozliczanie i ocena pracowników),
 • permanentna optymalizacja kosztów prowadzonej działalności,
 • stała analiza rynku i działań konkurencji, a także efektywności podejmowanych działań,
 • zarządzanie współpracą z podmiotami zewnętrznymi,
 • ścisła współpraca z Zarządem Stowarzyszenia,
 • kształtowanie strategii oraz egzekucja komunikacji i polityki Public Relations stowarzyszenia,
 • zarządzanie polityką ochrony danych osobowych,
 • dbałość o warunki i bezpieczeństwo pracy w stowarzyszeniu zgodnie z przepisami BHP.

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy następujących kwalifikacji:

 • minimum 5 letniego doświadczenia na stanowisku managerskim,
 • wykształcenia wyższego,
 • praktycznej znajomości zasad tworzenia i wdrażania strategii marketingowej,
 • praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych narzędzi marketingowych i organizacji eventów,
 • kreatywności i skuteczności we wdrażaniu swoich koncepcji,
 • silnej motywacji, samodzielności, umiejętności organizacji i planowania czasu pracy,
 • działania pod presją czasu, w środowisku o dużej dynamice zmian,
 • wiedzy na temat walorów turystycznych regionu Wielkopolski,
 • znajomości priorytetów i strategii działań turystycznych w regionie,
 • wiedzy na temat strategii marketingowej Polski w sektorze turystyki,
 • doświadczenie w realizacji projektów z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • znajomość innych języków obcych mile widziana,
 • prawo jazdy kategorii B.

Zgłoszenia można przesyłąć do dnia 10 lutego 2019 roku. Prosimy aplikować za pośrednictwem portalu PRACUJ.PL (link do strony ogłoszenia).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poproszone w terminie 21 dni o przygotowanie koncepcji rozwoju Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o zaproponowane przez siebie priorytety działania w okresie krótko i długoterminowym, z uwzględnieniem wytycznych strategii rozwoju turystyki dla województwa wielkopolskiego.
 
Rozpatrzone zostaną jedynie oferty, w których kandydat wyraził pisemnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rekrutacji. Danymi kandydatów dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane kandydatów, których oferty nie zostały przyjęte zostaną trwale usunięte.

Pozostałe aktualności